RT- praktijk De Slimme Vogel
Praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding.                                                                                                                                                                           Ook: Engels voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie                                                                                                             

Engels voor kinderen met lees-en spellingproblemen of dyslexie

Opstapprogramma Engels 

Dit programma is bedoeld als opstapje naar het Voortgezet Onderwijs. Op een speelse manier oefenen we met lezen en spellen van de Engelse woorden die op school worden aangeboden. Een correcte uitspraak is hierbij heel belangrijk. Het programma is vooral geschikt voor kinderen uit groep 8 en uit de brugklas en kan naast iedere lesmethode gevolgd worden. 

Waarom?

In de lesmethoden Engels van het basis- en voortgezet onderwijs is vooralsnog weinig aandacht voor het schrijven van woorden en voor technisch lezen. Voor de meeste kinderen is dit geen probleem. Maar kinderen die meer tijd en (extra) instructie nodig hebben bij het leren lezen en spellen, kunnen hierdoor in de brugklas al snel vastlopen. Vooral de Engelse spelling maar ook het lezen van Engels woorden kan een vervelend struikelblok zijn. Dit programma biedt hierin een helpende hand. Het traject bestaat uit drie delen: Leenwoorden, Basiswoorden 1 en Basiswoorden 2.

Hulp bij lees- en spellingproblemen in het Engels (onderbouw Voortgezet Onderwijs)

Na het opstapprogramma kan ervoor worden gekozen om in (de onderbouw van) het Voortgezet Onderwijs de extra hulp voor Engels voort te zetten. Maar de hulp wordt ook los van het opstapprogramma aangeboden.