RT- praktijk De Slimme Vogel
Praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding.                                                                                                                                                                           Ook: Engels voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie                                                                                                             

Pre-teaching

Voorbereid in de klas

Soms beheerst een kind een bepaald vak al redelijk, maar is het nog onzeker of heeft het een klein steuntje in de rug nodig. Voor deze kinderen biedt de praktijk pre-teaching. Dit is het alvast samen voorbereiden van de stof die de volgende dag in de klas zal worden aangeboden. Hierdoor kan het zelfvertrouwen groeien en wordt het ook weer leuker om naar school te gaan!

Voor nieuwkomers

Een belangrijke voorwaarde om de inhoud te kunnen volgen van zaakvakken als aardrijkskunde, is het beschikken over voorkennis en over voldoende woordenschat. Voor nieuwkomers, ook voor kinderen die al iets langer in Nederland wonen, is dit nog niet altijd vanzelfsprekend. In dat geval kan pre-teaching worden ingezet. Door de les van te voren samen door te nemen, de ontbrekende voorkennis aan te bieden en de belangrijkste woorden aan te leren, wordt eventuele frustratie weggenomen en kan het kind weer actief en met meer zelfvertrouwen meedoen in de klas.

Voor dyslectische kinderen

Voor kinderen met dyslexie kan het een grote steun zijn om teksten voor bijvoorbeeld zaakvakken als geschiedenis of aardrijkskunde, alvast een keer goed door te nemen voordat ze in de klas worden behandeld.

Werkvorm

Individueel of in een groepje van twee kinderen uit dezelfde klas.