RT- praktijk De Slimme Vogel
Praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding.                                                                                                                                                                           Ook: Engels voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie                                                                                                             

Welkom

Heeft uw kind (veel) moeite met rekenen, lezen, taal of spelling? Weinig plezier (meer) in leren? Weinig zelfvertrouwen? Moeite met concentreren? Of worstelt uw kind met lezen en schrijven in het Engels? 

Of zoekt u iemand die uw kind kan helpen met het maken van huiswerk of leren voor een toets? Of die uw kind net dat steuntje in de rug kan geven dat het nodig heeft?

Wellicht kan ik dan iets voor u en uw kind betekenen.


Praktijk De Slimme Vogel  biedt:

-  individuele hulp voor een specifiek vakgebied (rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, taal, Engels)

-  opstapprogramma Engels voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie, uit groep 8 of uit de brugklas

-  individuele hulp bij lees- en spellingproblemen in het Engels voor (ook dyslectische) kinderen uit de onderbouw van het Voortgezet                    Onderwijs

-  huiswerkbegeleiding of pre-teaching (individueel of in een groepje van twee)

-  hulp op maat, zorgvuldig afgestemd op de mogelijkheden van het kind

-  oog en aandacht voor de eigenheid van ieder kind

-  veel geduld en ervaring met kinderen die extra zorg nodig hebben

-  niveaubepaling voor rekenen, lezen, spelling en Engels

-  een gezellige, huiselijke omgeving (met kat en kopje thee)


 De praktijk richt zich, behalve bij Engels, met name op basisschoolleerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar, maar ook iets oudere kinderen met een hulpvraag op het gebied van rekenen of taal help ik graag. 

Tevens ben ik als z.z.p. 'er beschikbaar voor basisscholen, bijvoorbeeld voor de begeleiding van kinderen met een individueel arrangement. 

Voor de brugklas en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs ben ik op school inzetbaar als remedial teacher Engels, voor kinderen met lees-en spellingproblemen of dyslexie.