RT- praktijk De Slimme Vogel
Praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding.                                                                                                                                                                           Ook: Engels voor kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie                                                                                                             

Remedial Teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching  betekent letterlijk vertaald  "herstellend" lesgeven. In de praktijk houdt dit in: het geven van extra ondersteuning aan kinderen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden.

Werkwijze

Als u belangstelling heeft dan kunt u mij bellen of mailen. U geeft aan wat u zoekt en ik vertel wat ik voor u kan betekenen. Als u wilt  kunt u daarna een afspraak maken voor een intakegesprek. 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de precieze hulpvraag duidelijk. Het is  behulpzaam als u informatie van school naar het gesprek meeneemt. Denk hierbij aan recente toetsgegevens, rapporten en schoolschriften. Toch is deze informatie niet altijd voldoende. In dat geval kan er een didactisch onderzoek worden afgenomen.

Didactisch onderzoek

Dit onderzoek  bestaat uit het afnemen van toetsen, gesprekken met het kind en, met uw toestemming, overleg met school. 

Handelingsplan

Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat de beginsituatie omschreven, de doelstellingen, welke methoden er worden gebruikt en hoe deze worden ingezet. In een gesprek wordt het handelingsplan verder toegelicht. 

Evaluatie

Na 10 lessen volgt een afsluitende toets en een evaluatiegesprek waarin de voortgang van uw kind wordt geëvalueerd. Er wordt dan besloten of de extra hulp kan worden beëindigd of dat het wenselijk is deze nog een periode voort te zetten.

Heen-en-weer-schrift

Na elke les krijgt uw kind een schriftje mee met daarin een korte omschrijving van wat we die dag hebben gedaan en wat het thuis nog extra kan oefenen. U noteert dan weer voor mij hoe het thuis gegaan is en of er nog punten zijn die naar uw mening extra aandacht nodig hebben.

Thuis oefenen

Er wordt niet veel werk meegegeven (maximaal 20 minuten per dag), maar voor voldoende resultaat is het wel belangrijk om de aangeboden stof ook samen thuis te oefenen.